W dniach 4, 5 czerwca 2009 pracownicy projektu ZIARNO – implementacja metody coachingu w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych uczestniczyli w Seminarium dotyczącym nowych formuł wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich praktycznego wdrożenia. Seminarium odbyło się w hotelu Scandic w Gdańsku. O tym, w jaki sposób zmieniły się formy wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, mówili m.in. pan Szczepan Wroński – Dyrektor Prawny Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych, pan Paweł Czapliński – Dyrektor Pomorskiego Oddziału POPON oraz pan Dariusz Majorek Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwestie dostosowania miejsca pracy i środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych przybliżyli pani Aleksandra Niedziałkowska – Doradca zawodowy POPON, pani Karolina Mikołajewska – Psycholog oraz pan Andrzej Radowski z Inspekcji Pracy w Gdańsku. Podczas seminarium pokazano również przykład dobrych praktyk w dziedzinie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ogromnym wachlarzem działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych mogło pochwalić się miasto Gdynia reprezentowane przez panią Agnieszkę Kukiełko – Kierownika Referatu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta w Gdyni. Konferencję podsumowały wnioski i postulaty, które miejmy nadzieję, zostaną przekazane Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.