Dnia 9 czerwca 2011 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni miała miejsce Konferencja „Samodzielni nie sami…” Zostaliśmy tam zaproszeni przez Państwowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Gdyni. Celem konferencji było uroczyste rozpoczęcie działalności przez Regionalną Organizację Self-adwokatów. Wśród założycieli jest także czworo uczestników WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. Przygotowania do tego spotkania rozpoczęły się już pod koniec 2010 roku cyklem cotygodniowych szkoleń mających przygotować uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do jakże trudnego, publicznego wystąpienia. Uczyli się oni jak mówić o swoich często pomijanych problemach, w jaki sposób bezpośrednio występować w swoim imieniu. Stopniowo uczestnicy gdyńskich Warsztatów Terapii Zajęciowej oswajali się ze świadomością, że współtworzą coś bardzo ważnego – zainicjowanie Regionalnej Organizacji Self Adwokatów, ruchu osób niepełnosprawnych intelektualnie, chcących działać w swoim imieniu.                                      

Te wszystkie spotkania zaowocowały publicznym wystąpieniem Self Adwokatów na czwartkowej konferencji. Uroczystego otwarcia Regionalnej Organizacji Self Adwokatów dokonał z ramienia Prezydenta Miasta Gdynia, Pana Wojciecha Szczurka, Przewodniczący Rady Miasta Pan Stanisław Szwabski oraz przewodnicząca Zarządu PSOUU Kolo w Gdyni  pani Jolanta Witen. Self- adwokaci mówili o sprawach dla siebie ważnych, zaprosili też do dyskusji przedstawicieli gdyńskich instytucji, m.in.; ZUS, Urzędu Pracy oraz gdańskiego PFRON. Zaproszeni goście starali się udzielić wyczerpujących informacji na pytania zadane przez niepełnosprawnych. Konferencje zakończył występ teatru osób niepełnosprawnych intelektualnie „Biuro Rzeczy Osobistych”.