Młodzież z Centrum na Jesionowej łączy się z przeżywanymi Światowymi Dniami Młodzieży. W miarę możliwości śledzi wydarzenia tych dni i oczekuje spotkania z Ojcem Świętym.

Zdjęcia A. Krawiec