Od maja 2011r. realizowany jest projekt pt. „Samodzielni-Sprawni”, który dotowany jest ze środków PFRON. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych
 z orzeczoną niepełnosprawnością, z pierwszeństwem dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uczestnikami mogą być również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (wynikającym jedynie z upośledzenia umysłowego).

Projekt „Samodzielni-Sprawni” został opracowany jako system wspierania rozwoju samodzielności osób dotkniętych niepełnosprawnością. Celem jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania uczestników.

Projekt polega na prowadzeniu rehabilitacji – codziennych zajęć od poniedziałku do piątku w wymiarze 2 godzin dziennie, w 5 placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej dla osób niepełnosprawnych, tj:

1.      Centrum Pomocowe im. św. O. Pio w Gdyni,

2.      Centrum im. św. s. Faustyny w Rumi,

3.      Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole,

4.      Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich,

5.      Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie.

 

Rehabilitacja obejmuje rehabilitację medyczną i społeczną. Dla każdego uczestnika na podstawie diagnozy opracowywany jest Indywidualny Plan Działania – osobisty program rozwoju dostosowany do możliwości każdego z uczestników, który prowadzi do osiągnięcia określonego celu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem bardzo prosimy o kontakt:

 

Biuro projektu

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Tel. +48 58/ 340 27 81

e-mail: klubinska@caritas.pl