W Centrum Caritas bł. Matki Teresy z Kalkuty systematycznie odbywają się zajęcia z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu „ Samodzielni- Sprawni” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas zajęć terapeuci stosują dwie formy pracy: pracę indywidualną  oraz zajęcia grupowe. W indywidualnej pracy terapeutycznej  wykorzystywane są  różnorodne pomoce dydaktyczne m.in. ćwiczące pamięć,  zestawy plansz do nauki pisania, czytania i rozumienia sytuacji społecznych, karty z historyjkami do układania, karty do rozbudzania wyobraźni i skojarzeń oraz  programy komputerowe do wspomagania rozwoju.  Uczestnicy projektu zdobywają umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowywania posiłków oraz prawidłowego ich spożywania a także  uczą się  posługiwania nowoczesnymi urządzeniami AGD .