Uczestnicy projektu finansowanego przez PFRON; Samodzielni- Sprawni II, uczęszczający na zajęcia w Trąbkach Wielkich brali udział w zajęciach rekreacyjno- integracyjnych na basenie w Jantarze. 19 uczestników korzysta z różnych form terapii, dzięki którym nabywają nowych umiejętności edukacyjnych. Projekt umożliwia także integrację ze środowiskiem oraz aktywizację społeczną.