W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Klubu Wsparcia organizowanego dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej, którzy biorą udział w tegorocznej edycji programu PARTNER III – „Niepełnosprawny pracownik”.  Animatorem Klubu jest Marta Szulc – psycholog i socjoterapeuta z bogatym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza pod kątem ich aktywizacji zawodowej. Zajęcia organizowane pod hasłem „Spotkajmy się na mecie… (w pracy)” odbywać się będą kolejno dla uczestników ze wszystkich czterech grup warsztatowych – z Rumi, Łapina, Gdyni oraz Krzywego Koła. Celem spotkań jest, przede wszystkim, szeroko pojęte wsparcie uczestników poprzez m.in. wzmocnienie poczucia ich własnej wartości, podtrzymanie motywacji do działania w zakresie aktywizacji zawodowej czy analizę wybranych celów oraz możliwości ich realizacji. W ramach klubu Wsparcia uczestnicy będą mieli również możliwości spotkania się w większej grupie, żeby podzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas treningu zawodowego.

W pierwszym spotkaniu, zorganizowanym 10.05.2010, wzięła udział sześcioosobowa grupa uczestników z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów. Wszyscy uczestnicy aktywnie angażowali się w prowadzone zajęcia czego efekty można zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Program „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” jest współfinansowany ze środków PFRON.