Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Rodzice i nasi Podopieczni.
W tym przedświątecznym czasie serdecznie wszystkich pozdrawiam. W Niedzielę Palmową rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia, czeka nas Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne. Zwykle w tym czasie przygotowywaliśmy w ośrodku i rozsyłaliśmy świąteczne życzenia do naszych przyjaciół z innych ośrodków i różnych instytucji. Tym razem jest zupełnie inaczej. Nie zdążyliśmy uczestniczyć w rekolekcjach, ani w Drodze Krzyżowej. Trudniej wspierać się korespondencyjnie na odległość, niż w bezpośrednim spotkaniu, ale w tym roku dla wspólnego dobra trzeba poprzestać na tej formie. Zapewne nie spotkamy się też na śniadaniu wielkanocnym w Trąbkach Wielkich. Ze względu na te ograniczenia pragnę tą internetową drogą podzielić się wami paru słowami, które mogą choć w niewielkim stopniu pomóc przeżyć w religijnej atmosferze czas Triduum Paschalnego w Waszych rodzinach.
Wielki Czwartek jest pamiątką dnia, w którym Chrystus podczas ostatniej Wieczerzy ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, następnie udał się z Apostołami na modlitwę do Ogrodu Oliwnego, gdzie został wydany przez Judasza i pojmany przez strażników świątynnych, którzy odprowadzili Go przed sąd pod przewodnictwem Arcykapłana Kajfasza. W liturgii te wydarzenia są wyrażone przez uroczystą wieczorną Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej, która kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji symbolizującego ciemnicę – miejsce odosobnienia, w którym Chrystus spędził noc po otrzymaniu wyroku śmierci od Wysokiej Rady.
Wielki Piątek jest pamiątką dnia, w którym Chrystus został osądzony przez namiestnika rzymskiego Piłata, ubiczowany, wyszydzony i ukrzyżowany, a następnie złożony w grobie przez dwóch uczniów – Nikodema i Józefa. W liturgii te wydarzenia uobecnia nabożeństwo Męki Pańskiej, które składa się z Liturgii Słowa, adoracji krzyża i Komunii św. oraz szeregu modlitw za ludzkość i cały świat. Nabożeństwo kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do uprzednio przygotowanego Grobu Pańskiego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Wielka Sobota to dzień, w którym Ciało Chrystusa spoczywało w grobie. W liturgii wyraża się to poprzez całodzienną adorację Grobu Pańskiego z wystawionym Najświętszym sakramentem. Wieczorem jest odprawiana uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej z rozbudowaną Liturgią Słowa, z poświęceniem ognia, paschału, wody chrzcielnej, wierni odnawiają przyrzeczenia chrztu świętego, śpiewa się po raz pierwszy „Alleluja”. Msza św. kończy się procesją rezurekcyjną. Procesja ta może się odbyć zamiast tego o świcie przed pierwszą Mszą św. w Uroczystość Wielkanocną.
W załączniku znajdziecie swego rodzaju poradnik i modlitewnik domowy na Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne. Niech ten trudny i dziwny czas zaowocuje umocnieniem naszej wiary. Dzieje Kościoła świadczą o tym, że Chrystus może być i jest obecny wśród nas, że działa swoja zbawczą mocą i łaską również wtedy, gdy nie mamy możliwości w zwyczajny sposób zbliżyć się do Niego poprzez sakramentalne znaki, ani zgromadzić się na wspólnej liturgicznej modlitwie. Był w prywatnych domach i w katakumbach podczas starożytnych prześladowań w Cesarstwie Rzymskim, był z misjonarzami na wszystkich kontynentach i z tymi, w których rodziła się wiara, był z więźniami i jeńcami w czasie wojen i okupacji. Jest też w naszych domach w tej obecnej naszej sytuacji. Niech strach nie gasi naszej chrześcijańskiej nadziei, a przymus przebywania razem w zamkniętych domach niech pokrzepi naszą wzajemną miłość w małżeństwach i rodzinach. Z Panem Bogiem i oby do rychłego zobaczenia.
Ks. Jarek Ełganowo, 6/IV 2020