W ramach zajęć plastycznych , nasze „Krasnale” pomalowały różnokolorowymi pastelami wycięte z bloku technicznego liście, które ozdobiły ścianę w bawialni.  

Zdjęcia: A. Jędrzejewska