XX edycja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

 

Akcja polega na rozprowadzaniu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. W ciągu 20 lat na polskich stołach stanęło wiele milionów świec Caritas. Setki tysięcy dzieci mogły dzięki temu wyjechać na wakacje, otrzymać wyżywienie czy zwiększyć swoje szanse w edukacji. Wigilijna Świeca Caritas dzięki swojej popularności stała się obok opłatka i choinki jedną z nieodłącznych części polskiego obyczaju świątecznego.

 

Akcja, która lokalnie została przeprowadzona w 1993 roku, w roku 1994 uzyskała wymiar ogólnopolski. W 1997 roku z ideą betlejemskiego światła pokoju przyłączyli się do niej harcerze ZHP, dzięki temu świeca Caritas docierała m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu. W 2000 jubileuszowym roku Wigilijne Dzieło Caritas stało się akcją ekumeniczną, przyłączyły się do niej charytatywne organizacje Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego – Eleos i Diakonia.

 

Hasłem tegorocznej akcji są słowa: ROZJAŚNIJ DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ. Mają one ukazać wpływ jaki miłość bliźniego oraz realna pomoc materialna mają na los najuboższych dzieci.

 

Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Archidiecezji Gdańskiej odbyła się podczas uroczystych Nieszporów I Niedzieli Adwentu w sobotę, 30  listopada  br.  o  godz.  19.30  w  Archikatedrze  w  Oliwie.

 

Akcję można wesprzeć kupując wigilijną świecę Caritas: w parafiach lub na jarmarkach świątecznych, w wybranych hipermarketach lub przez wpłatę na konto Caritas (Bank Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6189 5965 z dopiskiem WDzPDz).

 

 

XX WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM – Historia i statystyka

 

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom  sięgają roku 1993. W kilku diecezjach przeprowadzono wówczas pilotażową akcję. W 1994 roku na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach, któremu przewodniczył ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, akcja zyskała wymiar ogólnopolski. Początkowo miała też inną nazwę – „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”. Jej symbolem była świeca z napisem Caritas, która miała stać na wigilijnym stole, przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników na przyjęcie Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy. Cały dochód ze sprzedaży świec przeznaczany był na pomoc dzieciom z ubogich rodzin, zwłaszcza na sfinansowanie dożywiania w szkołach.

Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem wiernych. Na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W promocję zaangażowały się  środki społecznego przekazu – krajowe i lokalne.

W roku 1996 postanowiono o przeznaczeniu 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy na projekty pomocowe dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, realizowane bezpośrednio przez Caritas Polska.

W tym samym roku w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli się harcerze z ZHP prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, docierała m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

Rok jubileuszowy 2000 to pierwsze ekumeniczne WDzPDz z udziałem Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2011 r. patronat honorowy nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka RP.

Statystyki

W pierwszym roku akcji rozprowadzono 260 tys. świec, ale zapotrzebowanie było dużo większe. Rok później, w 1995 r.  rozprowadzono blisko 2 mln świec, z których dochód wyniósł ok. 3 mln zł. W roku  X-lecia (2003) WDPD wierni w Polsce nabyli ponad 4,5 mln świec, ofiarując za nie 14 mln zł.

(źródło: Caritas Polska)