Dnia 9 marca 2010 roku odbyło się szkolenie dla wolontariuszy w Warzenku. Wraz z koleżankami z mojej klasy oraz z klasy II f, pod opieką pani Joanny Horoszkiewicz spędziłyśmy tam 2 dni. W tym czasie odbywały się warsztaty, które nosiły nazwę :
„Wolni od,…wolni dla,…wolni z…” . Mówiły one przede wszystkim o szeroko pojętej wolności. Myślę, że pomogły zrozumieć nam jej znaczenie i nauczyły mądrze z niej korzystać. Ciekawym elementem warsztatów były prace zespołowe, gdzie mogliśmy wykazać się kreatywnością i zapoznać z innymi uczestnikami wyjazdu. Uważam, że szkolenie to było jak najbardziej udane i na pewno wiele z niego wyniosłyśmy.
                                                                              Agata,  IIa