Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza rekrutację na stanowisko logopedy wprojekcie „Kierunek Samodzielność”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    

Celem projektu  jest  nabycie, zwiększenie i podtrzymanie samodzielności oraz rozwój osobisty 102 osób niepełnosprawnych z terenu woj. Pomorskiego poprzez różne formy rehabilitacji. Cele szczegółowe to: wzrost samodzielności, samooceny i umiejętności społecznych; przełamywanie barier uzależniających osoby niepełnosprawne od osób trzecich; zwiększenie sprawności psycho-fizycznej.

Charakter pracy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno prawną w okresie od 02.05.2017 r. do 31.03.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24

– Centrum Pomocowe Caritas im. św. ojca Pio, Gdynia ul. Jęczmienna 8

– Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie, ul. Sienkiewicza 50

– Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki, Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1

– Centrum im. św. siostry Faustyny, Rumia ul. Ks. Gierosa 8A

– Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole 36

Planowana liczba godzin zajęć: 2 220 h

Wymagania stawiane zleceniobiorcy:

– wykształcenie kierunkowe (tj. ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności

logopedia i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra; lub ukończone studia wyższe i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończone studia podyplomowe z logopedii, obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii) i doświadczenie praktyczne, w tym w pracy z osobami niepełnosprawnymi.                                

 

Prosimy o podanie kwoty oczekiwanego wynagrodzenia brutto w przeliczeniu na 1 godzinę.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz wszelkich zapytań na adres:gdansk@caritas.pl lub telefonicznie 58 555 78 78.  Do dokumentów należy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, celem informacji o dopełnieniu formalności związanych z dalszym przebiegiem rekrutacji.

 

 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl