„Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.”

                                                    Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

 

W dniach od 11 – 13 III odbyły się w naszym domu rekolekcje wielkopostne.

Ojciec Święty bł. Jan Paweł II mówił : „Myślą ogarniam was, którzy przeżyliście już czasów wiele, to naturalne, że powracamy do przeszłości, aby dokonać swoistego bilansu. Takie spojrzenie wstecz pozwala na spokojniejszą i bardziej obiektywną ocenę ludzi i sytuacji, z jakimi zetknęliśmy się w życiu.”

 Rekolekcje były czasem spotkania z Miłością Bożą, która towarzyszy stale życiu każdego człowieka, która prowadzi do umocnienia i daje nadzieję. Dar życia mimo towarzyszących mu trudów i cierpień jest zbyt piękny i cenny, aby się nim znużyć. Wszyscy potrzebujemy takiego czasu, w którym mamy szansę pozbierać się, uporządkować nieco swój świat, zobaczyć sprawy z pewnego dystansu, nabrać świeżości w wierze i modlitwie. Takim czasem były rekolekcje skierowane do seniorów.

Ksiądz rekolekcjonista Tadeusz Polak zaproponował uczestnikom tych trzech dni modlitewnych spotkanie z trzema wyjątkowymi Polakami, najbliższymi Panu Bogu , ludziom, nam wszystkim.

Poniedziałek – „Więziony ks. Kardynał Wyszyński”

Wtorek- „Ciężko zraniony Papież Jan Paweł II”

Środa – „Męczennik ks. Jerzy Popiełuszko”

Rekolekcjom modlitewnym towarzyszyła utworzona z cyklu plansz wystawa dotycząca życia i działalności aż do męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Dzięki zasobom prywatnego księgozbioru księdza Tadeusza powstała wystawa książek dostępna w kawiarence. Można wypożyczyć, przeczytać, obejrzeć.

Najważniejszym jest to ,że ksiądz Tadeusz w czasie trwania rekolekcji był chętny i gotowy do rozmów, spowiadał, odwiedzał naszych mieszkańców.

Każdego dnia posługiwał się też słowami bł. ks. Jerzego „Życie trzeba godnie przeżyć”…i tak pozostańmy w zadumie, przemyśleniach i gotowości na zmiany, bo tym są przecież rekolekcje…początkiem nowego.