„Święci są światłem dla świata i dla ludzi im współczesnych; są odbiciem blasku Boga.

 W nich do nas sam przemawia i daje nam znak swojego królestwa.”

                                                                                                            JAN PAWEŁ II

 

 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem  i przygotowania się do niego poprzez pokutę i oczyszczenie. Kościół zachęca  w tym okresie do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

W dniach 17-19 grudnia 2012r. mieszkańcy i pracownicy Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II mieli możliwość uczestniczenia w rekolekcjach adwentowych, które poprowadził ks. dr Jan Uchwat. Każdy rekolekcyjny dzień rozpoczynała msza święta z kazaniem. Po niej osoby chętne mogły skorzystać  ze spowiedzi oraz osobistego spotkania z duszpasterzem.

Wyjątkowa i niezwykła podczas tegorocznych rekolekcji była obecność  w czasie  mszy świętych  relikwii błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto, Świętej Faustyny Kowalskiej oraz błogosławionego Jana Pawła II. To za ich pośrednictwem i wstawiennictwem prosiliśmy o owocne wykorzystanie czasu rekolekcji na wewnętrzną przemianę i zbliżenie się do Boga. Po nabożeństwie każdy uczestnik rekolekcji mógł osobiście uczcić materialne pozostałości po śmierci świętych, umieszczone w ozdobnych relikwiarzach.

Rekolekcjonista – ks. dr Jan Uchwat – w bardzo przystępny sposób starał się przybliżyć uczestnikom sylwetki Świętych, których relikwie znajdowały się kolejno na ołtarzu. Mówił o ogromnym potencjale tkwiącym w każdym z nas, który tak jak święci możemy wykorzystać wypełniając wolę Pana. Wskazywał na potrzebę wzajemnego wsparcia, życzliwości i tolerancji dla drugiego człowieka. Podkreślał ogromną rolę kontaktu z Bogiem, który możemy nawiązywać w każdym miejscu i każdym czasie poprzez śpiew, modlitwę, kontemplację itp. Zachęcał od otworzenia swoich serc na głos Pana.

Trzy rekolekcyjne dni przyniosły wiele ważnych treści dla wszystkich biorących w nich udział. Dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu Ks. Jana – tegoroczne rekolekcje w naszym Centrum  z pewnością zapiszą się wielu ich uczestnikom w pamięci i sercu.

Serdecznie dziękujemy ks. Janowi za głoszone słowo i duchowe przygotowanie nas do radosnych Świąt Bożego Narodzenia na które z niecierpliwością czekamy!