W dniach 11-14 grudnia 2016r. mieszkańcy i pracownicy CPC im. Jana Pawła II mieli możliwość uczestniczenia w rekolekcjach adwentowych, które poprowadził ks. Wojciech Michalak z pobliskiej parafii NMP Królowej Różańca Świętego.

 Motywem przewodnim były słowa z Pisma Św. „ Radujcie się zawsze w Panu”. Ks. Wojciech zachęcał do wytrwałej modlitwy każdego dnia, która jest dla nas niczym oddech dla duszy, a także byśmy powierzali Panu Bogu wszystkie nasze radości i troski.

Serdecznie dziękujemy ks. Wojciechowi za głoszone słowo, duchowe wsparcie i przygotowanie nas do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.