Tak jak zapowiadałyśmy, w ten zimowy weekend w Warzenku spotkało się dziesięć zespołów biorących udział w projekcie  „RAZEM MAMY WIĘCEJ – międzypokoleniowa aktywność na rzecz osób starszych”.

Uczestnicy to zespoły złożone z ludzi młodych oraz dorosłych i starszych, którzy podejmą konkretne działania na rzecz seniorów a więc osób w wieku 60+.

 

Zaskoczyła nas zima tym bardziej cenne było dla nas to, że uczestnicy dotarli do zaśnieżonego Warzenka.

 

Na tym drugim naszym spotkaniu, pod czujnym okiem i cennym wsparciem Oli Szumy-Ganczarek  nasze zespołu uczyły się  całego procesu pisania projektu (pracy metodą projektową). Od sprecyzowania potrzeb, przez określenie swoich zasobów, wyznaczenie celu, opracowania strategii działania, pozyskania dla swojego celu partnerów lokalnych, wyliczenia budżetu wreszcie skutecznej realizacji pomysłu.

 

Nasze zespoły pisały projekty, które zostaną ocenione  i zweryfikowane przez naszą komisję. Chcemy by ta wewnętrzna procedura nauczyła je  pisać projekty składane potem do podmiotów zewnętrznych (urzędów miast, gmin).

 

Pracowaliśmy nad konkretnymi pomysłami działań na rzecz seniorów, które zostaną zrealizowane między 21 stycznia a 3 lutym 2013 w Łęgowie, Chwaszczynie, Pucku, Gdańsku Oliwie, Gdyni, Rumi, Gdańsku Łostowicach, Pierwoszynie  i Orlu przy wsparciu  w postaci pokrycia kosztów materiałów realizacji projektu.

 

Zespoły obowiązuje taka sama procedura rozliczenia z realizacji projektu, jaki obowiązuje każdego grantobiorcę.

 

Więcej zdjęc z naszego spotkania poda adresem:

http://gdansk.caritas.pl/galeria,581/razem-mamy-wiecej-odsona-druga/