Czas pedzi nieubłaganie i w najbliższy weekend ponownie będziemy gościli w Warzenku zespoły uczestniczace w projecie RAZEM MAMY WIĘCEJ…

 

Przypomnijmy tylko, że Caritas Archidiecezji Gdańskiej od października 2012 do kwietnia 2013 realizuje projekt „Razem mamy więcej – międzypokoleniowa aktywność na rzecz osób starszych”. Projekt zyskał pozytywną akceptację i wsparcie finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  

Polega on na zabudowaniu powiązań oraz stworzeniu możliwości bardziej efektownej współpracy miedzy młodzieżą i seniorami na rzecz osób starszych (osób 60+) w  ich społecznościach lokalnych.  Projekt realizowany jest w oparciu o istniejącą już sieć młodzieży skupionej przy Szkolnych Kołach Caritas oraz osób dorosłych i starszych skupionych w Parafialnych Zespołach Caritas.

  

PZC + SKC = ZESPÓŁ

  

Bazując na dotychczasowej pracy i dotychczas zdobytym doświadczeniu poszczególnych grup wiekowych tworzymy zespoły, które razem efektywniej będą pracować na rzecz seniorów w danej miejscowości.  W ramach naszego projektu chcemy dać naszym nowoutworzonym zespołom możliwość rozwoju, zdobycia nowych narzędzi do efektywniejszej pracy i poszerzyć ich spektrum działania na rzecz seniorów w danej społeczności. Bardzo ważnym dla nas jest fakt, że tym projektem pokazujemy, iż działanie międzypokoleniowe jest nie tylko potrzebne ale i możliwe.

  

W listopadzie 2012 kładlismy nacisk na poznanie w ramach zespołu, na sprawdzenie swoje potencjału, także tego co razem członkowie zespołu mogą przygotować dla seniorów (osób 60+).

Jak widać, także po umieszczonych na stonie Caritas Gdańskiej informacjach z ostatniego okresu czasu, zawiązane zespołu działają – podejmując wspólnie działania dla danej grupy wiekowej. Oby tak dalej!

 

Więcej zdjęc z naszego listopadowego spotkania obejrzeć można pod tym adresem:

 

http://gdansk.caritas.pl/galeria,580/razem-mamy-wiecej/

 

RAZEM MAMY WIĘCEJ – MIĘDZYPOKOLENIOWA AKTYWNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH