Poznajemy sanktuaria i zabytki  Kalisza                           

W dniu 16 maja 2018 roku  osoby niepełnosprawne i starsze z parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie pod przewodnictwem ks. kanonika proboszcza Mieczysława  Guzmanna – udały się na wycieczkę krajoznawczą do Kalisza.

W czasie drogi  uczestnicy wycieczki mieli okazję  zapoznać się z historią zabytków.

Bazylika kolegiacka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na placu Św. Józefa  została wzniesiona w 1353 r. od 1978 jest bazyliką mniejszą. W 1965 kościół został wpisany do rejestru zabytków, jako Narodowe Sanktuarium św. Józefa z Nazaretu. Początki  kultu św. Józefa  sięgają  1670 r.  kiedy za przyczyną św.Józefa został uzdrowiony mieszkaniec wsi Szulec, w ramach wdzięczności ufundował  obraz . W latach 1751-1779 zarejestrowano około 500 uzdrowień. W dniu 31.05.1783 r. papież Pius VI dokonał koronacji obrazu-uznając obraz za cudowny. Więźniowe – księża w Dachau  oddali się pod opiekę św. Józefa Kaliskiego 29.04.1945 r. i od  29.04 1947  udają się do Kalisza z podziękowaniem za ocalenie. Kaliskie Sanktuarium odwiedził  Jan Paweł II w dniu 04.06.1997 r.   Przed cudownym obrazem  św. Józefa została odprawiona Msza św. dla uczestników wycieczki z Łebna

W Kaliszu odwiedziliśmy także piękną katedrę św. Mikołaja  Biskupa, która została wzniesiona w latach 1253-1257 z pięknym wyposażeniem w stylu neogotyckim. Piękny barokowy ołtarz datowany jest na 1662 r. Chrzest w tej katedrze przyjęli  poeta Adam Asnyk, Mieczysław Smorawiński a ślub wzięła Maria Konopnicka.

Kościół św. Wojciecha z 1592 r.-garnizonowy jest obecnie w remoncie. Kościół św. Stanisława powstał w 1257r.znajduje się w nim zabytkowa ambona w kształcie łodzi  św. Piotra.

Na rynku miejskim znajduje się piękny  Ratusz neoklasyczny z wieżą widokową.

Uczestnicy wycieczki dziękują Wójtowi Gminy Szemud za dofinansowanie wycieczki.