Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa w projekcie SOW – Sieć Ośrodków Wsparcia Caritas dla osób z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększanie/podtrzymywanie samodzielności 93 osób niepełnosprawnych (w tym 53 dzieci i 40 dorosłych) z terenu woj. pomorskiego w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku poprzez prowadzenie stałych działań rehabilitacyjnych w placówkach na terenie województwa pomorskiego.

 

Charakter pracy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/3 etatu w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24

Planowana liczba godzin zajęć: śr.37 h/mc

Wymagania stawiane zleceniobiorcy:

Osoby prowadzące zajęcia to osoby posiadające wykształcenie (tj. ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej)  i doświadczenie praktyczne, w tym w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz wszelkich zapytań na adres: centrumjp2@caritas.gda.pl

 

Do dokumentów należy załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko psychologa w projekcie SOW sieć ośrodków wsparcia Caritas dla osób z niepełnosprawnością z dnia 15.06.2020 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, celem informacji o dopełnieniu formalności związanych z dalszym przebiegiem rekrutacji.