Najmłodsi podopieczni naszej placówki w zeszłym tygodniu wraz z panią Gosią i panią Anetką pożegnały zimę, a przywitały słoneczną wiosnę. Do tego celu użyły niezawodnej w tego typu sytuacjach Marzanny. Kukiełka została wykonana przez dzieci wraz naszą zdolną panią Gosią, a następnie wspólnie „utopiona” w..misce wypełnionej wodą. Z przyczyn ekologicznych, Marzanna nie mogła zostać utopiona w pobliskiej strudze – Strzyży. Dzieci miały ogromną frajdę z takiego pożegnania zimy. WITAJ WIOSNO!