Przykazanie MPW, czyli kilka zasad Młodzieżowej Grupy, które w nowym roku szkolnym chcielibyśmy wprowadzić w czasie Naszych zajęć. 
Za nie przestrzeganie regulaminu, surowa kara: CZEKOLADA!
Ciekawe jak to wyjdzie w praktyce…
Obok zasad takich jak ,,sprzątamy świetlicę” czy ,, nie używamy telefonu w czasie zajęć”, nie zapomnieliśmy o tym, by ,,pamiętać o swoich urodzinach” oraz ,,witać się i żegnać ze sobą”.

Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gfańskiej.

Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz