W Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Trąbkach Wielkich otworzyliśmy nowy projekt „Wspieramy Rodziców”. Projekt jest przeznaczony dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dzięki Caritas Polska oraz firmie „Biedronka”, którzy ogłosili konkurs „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”, mogliśmy zdobyć fundusze na realizację bezpłatnych zajęć dla rodziców. Oferujemy uczestnikom szkolenia oraz spotkania integracyjne. Udało nam się stworzyć hramonogram działań, do końca trwania projektu tj. do grudnia 2018r., w którym proponujemy spotkania z neurologopedą, psychologiem, fizjoterapeutą i innymi specjalistami. Rodzice bardzo cieszą się na tak innowacyjny projekt, dochodzą do nas bardzo pozytywne opinie. 21.czerwca odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, chęć uczestnictwa w projekcie zadeklarowało ok. 20 osób. Rodzice ucztsniczyli także w pierwszym szkoleniu z dietetykiem na temat zbalansowanej diety i wykorzystywania w niej ziół jadalnych. Kolejne spotkanie w czwartek 28.czerwca w godzinach 16-18. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich rodziców do udziału.

Fotografie i tekst: Magdalena Jurkowska

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Pasteura 1, 83-034 Trąbki Wielkie

tel.58 305-45-60, kom.668-491-142

facebook/ orew trabki wielkie