W trąbkowskiej placówce realizowany jest projekt Samodzielni- Sprawni II, prowadzony pod patronatem PFRON. Obecnie, w zajęciach bierze udział 19 uczestników z autyzmem wczesnodziecięcym. Dzieci korzystają ze specjalistycznych terapii, prowadzonych przez logopedę, psychologa, pedagoga oraz fizjoterapeutę. Zajęcia mają na celu, przede wszystkim aktywizację społeczną oraz psychoruchową.