Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Fromborska 24.

WYMAGANIA:

1.Wykształcenie

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm)

2.Staż pracy

Co najmniej półroczny udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej

3. Umiejętności

a) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                          

b) znajomość Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej
c) dobra obsługa komputera
d) wysokie zdolności komunikacyjne

e) odporność na stres

f) sumienność i odpowiedzialność

g)umiejętność organizacji pracy własnej

 

4. Oferujemy

 

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (cały etat)

b) pracę w przyjaznym zespole

c) możliwość rozwoju własnego

 Kontakt:

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)” wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres e-mail: centrumjp2@caritas.pl do 10 stycznia 2017 roku.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.