Już od ponad 10 lat oddziały i spółki, należące do PGE Energia Ciepła prowadzą programy wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie. Ich beneficjentami są organizacje pozarządowe fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej lub wskazane przez MOPS-y rodziny w trudnej sytuacji. W każdym oddziale funkcjonuje to na nieco odmiennych zasadach.

W tym roku pracownicy PGE postanowili przeznaczyć w ramach konkursu ” Bezpieczna praca” 10 000 zł dla „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej Organizacji Pożytku publicznego, Domu Samotnej Matki Caritas w Matemblewie.

Bardzo jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie. Z pewnością przekazane środki przełożą się na uśmiech naszych mieszkańców Domu Samotnej Matki w Matemblewie.