To temat spotkania jakie odbyło się w ramach projektu ONi na rynku pracy. Spotkanie zorganizowane było dla uczestników i ich bliskich oraz osób towarzyszących w projekcie. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczestnikom istotnych informacji, wskazówek i recept dotyczących skutecznego poszukiwania pracy. Była również mowa o pułapkach, które napotka każdy poszukujący pracy. Podjęliśmy również zagadnienie dobrego i złego pracodawcy. O poprowadzenie spotkania poprosiliśmy doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.