W lutym w naszej świetlicy w Łapinie uczestniczyliśmy w zajęciach, które miały nam pomóc poznać samych siebie. Przy pomocy kart dialogowych opowiadaliśmy o swoich zainteresowaniach, ale też o sprawach, które są dla nas niemiłe. Potem sporządzaliśmy listę zawodów wykonywanych przez naszych rodziców oraz listę zakładów pracy i wykonywanych tam zawodów w Łapinie.
Zastanawialiśmy się, jakie zawody chcielibyśmy wykonywać w przyszłości. Uwieńczeniem tych wszystkich rozważań były maski, lub niektórzy woleli tarcze, które nie zasłaniały tylko obrazowały cechy, zainteresowania, ulubione zajęcia i pragnienia każdego z nas. Na masce można było narysować lub nakleić odpowiedni obrazek. Potem nastąpiła prezentacja. Wszyscy próbowali odgadnąć, co każda osoba na swojej masce lub tarczy. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały. Mieliśmy okazję przyjrzeć się naszym zdolnościom, zauważyć ich wartość i przydatność w przyszłości.