W ramach tegorocznego projektu „Mój region – w barwach, dźwiękach i smakach” realizowanego we wszystkich świetlicach Caritas na terenie Gminy Żukowo,  przeprowadziliśmy w świetlicy w Skrzeszewie zajęcia pt.: ,,Poznajemy Kaszuby – herby”. Udało nam się go wkomponować w przygotowania do uroczystości nadania sztandaru naszej szkole.

Podczas zajęć dzieci korzystając z encyklopedii ustaliły, co to jest herb i jaką ma historię. Zaangażowały się w poszukiwania herbów znanych rodzin zamieszkujących naszą miejscowość. Odnalazły herb rodziny założycieli Skrzeszewa oraz patrona szkoły, czyli rodzin Sychowskich i Skrzeszewskich. Ostatnim etapem prac było wykonanie herbu i gazetki, które stały się częścią wystroju podczas uroczystości szkolnej.  

 

Projekt „Mój region – w barwach, dźwiękach i smakach” jest współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Żukowo.