W zeszłym tygodniu młodzieżową grupę „Sparta” z Centrum Frassatiego odwiedził niezwykle ciekawy i inspirujący człowiek, ks. Przemysław Kalicki. Ksiądz Przemek jest magistrem teologii, wikariuszem oraz kapelanem więziennym Zakładu Karnego Gdańsk – Przeróbka. Naszym podopiecznym opowiadał o swojej pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, której najczęściej środowisko przestępcze wyznaczało drogę życiową. Ks. Przemek wyraźnie nakreślił naszym wychowankom konsekwencje zachowań, u których podstaw leży łamanie prawa i norm społecznych. Najsilniejsze wrażenie jednak wywarły na nas opowieści z Zakładu Karnego, w którym ks. Przemek udziela więźniom wsparcia duchowego. Młodzież zadawała księdzu wiele pytań, dotyczących pracy w tym miejscu, warunków w nim panujących, a także samych przyczyn trafiania młodych osób do Zakładu. Dziękujemy Ks. Przemkowi za bardzo pouczającą lekcję.