Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Opieki Medycznej przy ul. Fromborskiej 24 w Gdańsku
WYMAGANIA:
1.Wykształcenie:
– ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata lub
– ukończona szkoła policealna publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego lub
– ukończenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub
– ukończenie przed dniem 1 października 2011 r. studiów wyższych w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskanie tytułu licencjata lub
– rozpoczęcie po dniu 30 sierpnia 2012 r. studiów wyższych w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie co najmniej tytuł licencjata.
2. Oferujemy:
a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu
b) termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2016 r.
c) możliwość rozwoju własnego

 

 Kontakt:

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)” należy przesłać do 20 lipca 2016r. na adres e-mail: akostusik@caritas.pl lub złożyć w sekretariacie Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24 w Gdańsku.