Caritas Archidiecezji Gdańskiej podpisała porozumienie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym dotyczące współpracy w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej. Porozumienie zakłada możliwość korzystania przez Uczelnię z placówek Caritas – hospicjum stacjonarnego, działającego w ramach Hospicjum św. Józefa w Sopocie oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego w Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II w Gdańsku. W wymienionych placówkach będą odbywały się zajęcia dla studentów. Współpraca obejmować będzie m.in.: dzielenie się najnowszą wiedzą w zakresie medycyny i opieki paliatywnej, realizacja zajęć dydaktycznych dla studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy personelem medycznym, rozpowszechnianie wlonontariatu hospicyjnego, a także kształtowanie właściwych postaw studentów wobec osób nieuleczalnie chorych i umierających.