Projekt realizowany przez Województwo Pomorskie, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

W ramach projektu dofinansowanie otrzymały 4 placówki prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej:

  1. Dom Hospicyjny im. św. Józefa
  2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas w Gdańsku (w ramach Centrum Pomocowego Caritas im. św. Jana Pawła II)
  3. Dom Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku (w ramach Centrum Pomocowego Caritas im. św. Jana Pawła II)
  4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas w Gdyni (w ramach Centrum Pomocowego im. św. Ojca Pio)

Łączne dofinansowanie placówek wynosi: 204 000,00 zł

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony dla personelu zatrudnionego w placówkach, zakup płynów do dezynfekcji, ozonatorów, termometrów itp.