W piętek odbyło się ostatnie spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, w ramach których Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku zachęcała do włączenia się w wypracowywanie rekomendacji dla naszego województwa.

Spotkania odbyły się w Gdańsku, Słupsku, Chojnicach i Kwidzynie . Na spotkania przybyli licznie zaproszeni goście, min. przedstawiciel IRP, instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele pracodawców, szkół oraz organizacje zajmujące się problematyką ludzi młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zawodowej i życiowej w tym grupy             z tzn. kategorii NEET. Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami. Pierwsze zebrane na spotkaniach informacje przyczynią się już do wypracowywania rekomendacji jakie są głównym celem naszych działań.

Wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tym samym przyczynili się do przygotowania rekomendacji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.