„Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

 

W dniu 31.12.2016 Caritas Archidiecezji Gdańskiej zakończyła realizację projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, realizowanego wraz z Partnerem wiodącym – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był odpowiedzią na zobowiązania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz inicjatywy Gwarancje dla młodzieży. Jego realizacja rozpoczęła się 01.06.2016, a celem było stworzenie zestawu rekomendacji dla instytucji rynku pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej OHP, które w przyszłości przyczynią się do usprawnienia systemu wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Rekomendacje wypracowane pod przewodnictwem specjalisty ds. rekomendacji pani Alicji Zajączkowskiej powstały we współpracy z 29 podmiotami zajmującymi się problematyką młodzieży, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, podmiotami funkcjonującymi w systemie edukacji oraz przedstawicielami pracodawców i organizacji pracodawców. Publikacja będąca efektem tych działań zawiera zestaw wytycznych mówiących, w jaki sposób skutecznie docierać do osób młodych funkcjonujących poza Rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia, jak przygotować adekwatną ofertę działań z zakresu zatrudniania/kontynuowania edukacji skierowaną do osób młodych oraz jakimi kryteriami kierować się przy wyborze projektów, tak by odzwierciedlały one zarówno potrzeby pracodawców jaki i potencjał osób aktywizowanych.

 Rekomendacje : http://wup.gdansk.pl/g2/2016_12/43983580ee840cccf0a4b2eaee9c3aa4.pdf