W piątek, 12 grudnia bieżącego roku odbyło się ostatnie spotkanie dla wolontariuszy w ramach prowadzonego projektu „Pomaganie jest piękne – aktywizacja seniorów poprzez wolontariat opiekuńczy”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest ukierunkowana na pobudzenie czynnej aktywności seniorów, służącej realizacji szerszych celów społecznych, związanych z pomocą osobom niesamodzielnym i chorym. Spotkanie dotyczyło organizacji zajęć aktywizujących i zostało poprowadzone przez terapeutkę zajęciową – Panią Monikę Szczukiewicz. Uczestnicy poznali przykładowe metody pracy z osobami starszymi, które wspomagają motorykę małą oraz funkcje poznawcze seniorów. Terapeutka z pasją i zaangażowaniem opowiadała i prezentowała czym na co dzień zajmuje się w swojej pracy. Ze względu na to, że projekt dobiegł końca – koordynator wolontariatu – Pani  Wioleta Pacak pogratulowała uczestnikom zaangażowania, wysiłku oraz sumienności podczas całego cyklu szkoleniowego. Każdy z wolontariuszy otrzymał certyfikat oraz małą niespodziankę. Wolontariusze po raz kolejny pokazali jaką odpowiedzialnością podchodzą do swojej roli. Ich ogromne zaangażowanie oraz chęć nauki są dowodem na to, że dobro drugiego człowieka jest dla nich najważniejsze. Serdecznie dziękujemy za obecność, radość i aktywne uczestnictwo.