Wrażliwi na ulotność życia i godność chorych do ostatnich dni, włączyliśmy się jak co roku w akcję „Pola Nadziei”. Zwyczajowo przebiegała ona pod znakiem żółtych żonkili, żywych w doniczce oraz ręcznie robionych przez uczestników naszego WTZ. Przez ostatnie 2 tygodnie podopieczni Centrum oraz wolontariusze kwestowali na rzecz hospicjum, obdarowując darczyńców symbolicznymi żonkilami oraz różnymi gadżetami w kolorze słońca. Z żółtą chustą na szyi i uśmiechem na twarzy wolontariusze i podopieczni prowadzili punkt zbiórek w głównym holu Centrum Pomocowego. Finałem akcji byłą Niedziela Miłosierdzia Bożego, w czasie której kwestował nasz wolontariusz Adrian zpomocą portiera, pana Tadeusza.

Za poświęcony czas i wysiłek serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom!

Kwotę zebraną w ramach akcji przekazujemy na rzecz Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie.