Do cyklicznej akcji na rzecz chorych w hospicjach dołączyli się wolontariusze i uczestnicy W.T.Z. działający przy naszym Centrum. Zasadzone w ubiegłym roku żonkile przesadzono do doniczek, przygotowano plakat informacyjny i miejsce do kwestowania. W tym punkcie, przed wejściem do Centrum, informowano o działalności hospicjum i idei Pól Nadziei. W dniach 8-10 kwietnia kwestowali wolontariusze, uczestnicy W.T.Z i harcerze z gdyńskiej drużyny „Drapieżne Ptaki”. Osoby odwiedzające bliskich lub biorące udział w zabiegach mogły przystąpić do akcji ofiarując dar serca dla chorych w hospicjum. Łączenie się w taki skromny i symboliczny sposób z nieuleczalnie chorymi jest ważne zarówno dla ofiarujących i obdarowanych, ponieważ nie pozostawia samych osób, które potrzebują pomocy i tych, którzy będą jej kiedyś potrzebowali. Żółty kwiat stał się w tych dniach symbolem nadziei, odrodzenia i braterstwa z bliźnimi.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i harcerzom za włączenie się do akcji!