Dziekujęmy za wsparcie.

Podziękowanie składamy wszystkim instytucjom, firmom, osobom prywatnym oraz wolontariuszom, jednym słowem naszym Przyjaciołom, którzy przyłączają się do kampanii Pola Nadziei na rzecz Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ oraz Stowarzyszenia Hospicyjnego św. Siostry Faustyny w Sopocie. 

Po raz pierwszy razem. Dom Hospicyjny św. Józefa Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Hospicyjne św. Faustyny w Sopocie rozpoczęło wspólną kampanię na rzecz ruchu hospicyjnego.

 

W zetknięciu się z człowiekiem chorym terminalnie można doświadczyć ubogacającej nadziei, która pozwala odkryć potęgę życia, przekraczającą śmierć

 

 http://www.youtube.com/watch?v=2yJTemp7D3o&feature=youtu.be

 

 

Dziękuję za przygotowany reportaż z inauguracji Pól Nadziei Mirkowi włascicielowi firmy www.mirator.pl

 

Andrzej Urbański