PODZIĘKOWANIE CARITAS

 

 

 

W imieniu Dzieci i ich Rodziców

 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

składa serdeczne podziękowanie wszystkim Darczyńcom, którzy przyczynili się do tak atrakcyjnego zorganizowania wypoczynku letniego dzieciom w ramach akcji

 

WAKACJE  Z  CARITAS   LATO   2012

 

Na obóz wędrowny do Krynicy Górskiej  pojechało 12 dzieci,

a w półkoloniach parafialnych uczestniczyło 46 dzieci.

 

Na ten cel otrzymaliśmy;

– dotację ze środków Gminy Miasta Wejherowa     –   7 200 zł

– pozostałą kwotę pokryliśmy z ofiar do skarbonek Jałmużna Wielkopostna, z datków za stroiki i pocztówki wielkanocne oraz ofiar Parafian złożonych w czasie Mszy Świętej.

Dziękujemy Sponsorom:

Piekarni „KONKOL” z Karwi

i Masarni Józefa Jarmulewskiego z Darżlubia.

Masło, sery i ciasto otrzymaliśmy w ramach realizacji programu pomocy żywnościowej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Dziękujemy wszystkim za osobisty wkład pracy i szczere zaangażowanie w realizację podjętego zadania.

Ich praca społeczna pozwoliła na znaczne ograniczenie wydatków.

Najpiękniejszym podziękowaniem były roześmiane buzie i radość w sercach dzieci.

 

 

SERDECZNE  BÓG  ZAPŁAĆ!