W grudniu odbywała się w naszej diecezji akcja „Odstawieni na święta”.

Była to kampania społeczna przygotowana przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z partnerami, tj. : Aid Copernicus, Dom Opieki Złota Jesień, Dom Pomocy Społecznej Ostoja, Dom Pomocy Społecznej Polanki, Dom pomocy Społecznej w Sopocie oraz Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, Dom Seniora Klukowo.

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na samotne osoby starsze. Chcieliśmy głośno powiedzieć o problemie, jakim jest „odstawianie” osób w podeszłym wieku na czas świąt. Potwierdzają to również ratownicy medyczni, którzy pracują na oddziałach ratunkowych, gdzie można było zaobserwować zwiększoną liczbę zgłoszeń, przyjęć osób w podeszłym wieku do szpitali.

 

W 2017 roku z pośród 75 mieszkańców jednego z Domów Seniora w Gdańsku zaledwie 3 osoby wigilijny wieczór spędziły w swoich rodzinnych domach.

Okazało się, że dzięki naszej inicjatywie udało się znacząco poprawić te statystyki.

Przykładem jest jedna z partnerskich placówek, w której na co dzień mieszka 83 podopiecznych. W 2017r. NIKT z nich nie został zabrany do domu na święta, a w 2018r. było to aż 8 osób!

Jest to wielki sukces i motywacja do dalszego działania i uświadamiania tego problemu społeczeństwu.

Zaobserwowano także znaczne zwiększenie ilości odwiedzin podopiecznych w placówce przez rodziny. Jest to też wielkie wydarzenie, z uwagi na fakt, iż wielu pacjentów jest w tak ciężkim stanie, że nie mogą opuszczać placówek.

Wyjątkowo cenne były osoby, które zgłaszały się do nas przez cały miesiąc, wyrażając chęć przyjęcia samotnego seniora na swoją wigilię. Dzięki takim osobom kilkoro chętnych z naszych placówek spędziło wspaniałe święta w rodzinnym gronie. Zawiązały się i nowe przyjaźnie i od tego czasu odwiedzali się już wzajemnie kilka razy!

Najszerszym obszarem akcji była jednak możliwość pobrania specjalnego zaproszenia na wigilię i wręczenia osobie w swoim otoczeniu, sąsiedztwie. Mamy sygnały, że również w tym zakresie wydźwięk był wspaniały.

 

Dziękujemy za zaangażowanie w akcję!