W ramach wdrażanego przez Gdańską Caritas Podprogramu 2014 zrealizowano spotkania informacyjne zarówno z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej, jak i  Lokalnych Organizacji Partnerskich.

Podczas spotkań omówiono zasady realizacji Podprogramu 2014 oraz określono formy współpracy i niezbędną drogę komunikacji między Podmiotami. W efekcie realizowanych spotkań podpisano ponad 20 umów z Lokalnymi Organizacjami Partnerskimi, które będą bezpośrednio wydawać żywność potrzebującym.

Zgodnie z zasadami realizacji Podprogramu 2014 pomoc żywieniową mogą otrzymać osoby bezdomne oraz osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł dla osoby w rodzinie.

Udzielnie pomocy polegać będzie na dostarczaniu żywności w formie paczek, w skład której wchodzą:

1)      3 opakowania makaronu świderki,

2)      2 opakowania cukru białego,

3)      2 l mleka UHT

4)      2 opakowania mielonki wieprzowej

5)      1 l oleju rzepakowego

Jedna osoba może otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach realizacji Podprogramu.

 

Podprogram 2014 realizowany jest  przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w okresie od 1.12.2014 do 25.01.2015 roku.

Adres:

ul. Kliniczna 2A

80-871 Gdańsk

tel.: +48 789 129 857

Koordynator: s. Wacława Kosior

 

Podprogram 2014 realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)