W piątek 14 stycznia o godz.11.00 w Gimnazjum nr 9 w Gdańsku miało miejsce szczególne wydarzenie.

 

Podczas spotkania podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i Pomorskim Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację dzielnicy Dolne Miasto. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do dzielnicy trafi ponad 6,5 mln zł.  Są to środki przeznaczone na rewitalizację infrastruktury oraz na tzw. „działania miękkie” czyli społeczne.

 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej jest partnerem gminy Miasta Gdańska w realizacji projektu, w ramach którego prowadzić będzie świetlicę dla dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz punkt przedszkolny dla maluchów.   

 

Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Sulikowski – Kierownik Referatu Rewitalizacji.

Jako pierwszy wystąpił Pan Piotr Wołkowiński, który moderuje spotkania partnerstwa społecznego „Dolne Miasto otwarte” przedstawiając ideę i rozumienie hasła „rewitalizacja”. Następnie Pani Magdalena Chełstowska zaprezentowała zakres projektu oraz działania poszczególnych partnerów. 

Kolejnym punktem był film-animacja-wizualizacja Dolnego Miasta po rewitalizacji. Film zrobił duże wrażenie, szczególnie na tych uczestnikach spotkania, którzy znają obecne oblicze dzielnicy… Niektórzy znaleźli nawet podobieństwo do barcelońskich dzieł Gaudiego!

 

Po tej części spotkania głos zabrał Pan Marszałek Mieczysław Struk wyrażając swą radość z działań już i w przyszłości podejmowanych w dzielnicy Dolne Miasto.

Radość tę podzielił także Pan Prezydent Paweł Adamowicz. W swym wystąpieniu podkreślił fakt, że mieszkańcy dzielnicy doczekali się urzeczywistnienia zmian i teraz na ich oczach pięknieć będzie ich otoczenie. Do konieczności budowania pięknego otoczenia, ale i solidności wykonania Pan Prezydent zachęcał zgromadzonych.

 

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie umowy, która umożliwia rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych w tej części Miasta Gdańska. 

 

Na spotkaniu obecni byli liczni przedstawiciele partnerstwa społecznego „Dolne Miasto otwarte”.