W dniu 04 grudnia 2016 roku Parafialny Zespół Caritas przy pomocy Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum nr 1 w Rumi, przeprowadził akcję na rzecz osób bezdomnych „Podaj Kubek”, w wyniku której zebrano 23 kubki termiczne i pieniądze w kwocie 886,49 zł. Za datki te zakupiono kolejne 34 kubki termiczne. 25 kubków przekazano osobom bezdomnym z terenu Rumi, za pośrednictwem p. Sylwii Hadrzyńskiej z MOPS w Rumi, Pozostałe 32 kubki podarowano do schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni, na ręce opiekuna Adama Kocińskiego. Serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich darczyńców. W załączeniu kilka zdjęć obrazujących akcję.