16 grudnia, uczestnicy W.T.Z., pacjenci i goście Centrum Pomocowym Caritas im. św. O. Pio w  Gdyni, mieli unikalną możliwość uczestniczyć w wirtualnej podróży w miejsca związane z początkami chrześcijaństwa.

Dzięki panu mgr Wojciechowi Woźniakowi, który jest profesjonalnym przewodnikiem po Ziemi Świętej, mogliśmy zobaczyć na zdjęciach : Betlejem miejsce narodzin Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Egipt dokąd uciekła Święta Rodzina. Nazaret gdzie Syn Boży spędził dzieciństwo i młodość.

Chwilę późnej przenieśliśmy się do Bizancjum, Konstantynopola, a obecnego Istambułu. Tu odwiedziliśmy Hagię Sophię i meczety z epoki Sulejmana Wspaniałego.

Serdecznie podziękowaliśmy panu przewodnikowi za przyjemną i ciekawą wycieczkę, za upominki z Ziemi Świętej i życzyliśmy sobie nawzajem miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.