Pierwsze porządki wiosenne w ogrodzie matemblewskim rozpoczęły kalendarzową wiosnę…

Podczas pracy siostrom i matkom towarzyszył  śpiew ptaków…

Tulipany, żonkile i inne kwiaty pojawiają się na klombach…

 

s.Teresa, Matemblewo