aby w nim trwały: zdrowie i czystość, dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań…

 

Tymi słowami modlili się mieszkańcy DSMC podczas duszpasterskich odwiedzin kolędowych ks. proboszcza Andrzeja Pradeli, ks. wikarego Marka Siedlca oraz ks. dyrektora Caritas Janusza Stecia na progu rozpoczynającego się roku 2016, w uroczystość Bożej Rodzicielki. Kolęda rozpoczęła się modlitwą w kaplicy sióstr, a następnie poświecone zostały cele zakonne, pokoje matek oraz inne pomieszczenia domu.

 

Na Nowy Rok życzymy, aby przychodzący Jezus uświęcił nasze domy rodzinne; niech przebywa w nich Duch pokoju, radości i miłości.