W Kościele rozpoczął się czas Adwentu – czas szczególnego przygotowania do Bożego Narodzenia. W Domu Samotnej Matki Caritas siostry i matki wykonywały wieńce adwentowe przypominające o zbliżających się świętach i wezwaniu do przygotowania się na przyjście Jezusa (1 grudnia br.). Ustawione w różnych miejscach Domu wskazują na czas oczekiwania, modlitwy i tęsknoty za Zbawicielem. 

 

Symbolika wieńca jest bardzo bogata (czyt. wiecej): kolisty kształt wskazuje na wieczność Boga, który nie ma początku ani końca, zielone gałązki życie wieczne jakie jest w Chrystusie, natomiast kolejno zapalane świece Jezusa, który powiedział o sobie: „Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota” (J 8,12). Ilość czterech świec to kolejne niedziele adwentowe.

 

s.Teresa, Matemblewo