Dzieci po zajęciach z pierwszej pomocy nauczyły się jak wzywać pomoc, opatrywać lekkie rany oraz w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Dzieci ćwiczyły na fantomie masaż serca, wkładały w to zadanie wiele wysiłku ale przede wszystkim nie bały się.

Każde dziecko otrzymało „Dyplom małego ratownika”. Przedszkolaki były bardzo dumne i zadowolone z przeprowadzonych zajęć.

Szczególne podziękowania dla jednego z ojców przedszkolaków Pana Jerzego Polańskiego, który jest ratownikiem medycznym i przeprowadził w Klubie Malucha szkolenie z „Pierwszej pomocy”.

Kamila Lis