Za nami kolejne spotkanie z naszymi zaprzyjaźnionymi Strażnikami. Rozpoczęło się ono prezentacją dotyczącą popularnych w naszych czasach oszustw skierowanych do starszych osób. Druga część spotkania pozwoliła na przypomnienie sobie zasad i praktyki pierwszej pomocy. Strażnicy zaprezentowali nam również, przy pomocy specjalnej kamizelki, jak postępować z osobą, która się zadławiła. Następne spotkanie już w marcu.

 

Autor tekstu: Beata Kasprzyk

Autor zdjęć: Anna Bracławiec

 

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Gmin Miasta Gdańsk w ramach programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020

 

       Gdańsk