Gdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita jest inicjatywą, w której bierze udział ponad 30 studentów renomowanych międzynarodowych uczelni. Są oni laureatami Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdańska. Celem Stowarzyszenia jest promowanie Gdańska i Polski, a za przyznane dotacje stypendyści chętnie pragną się odwdzieczyć i dzielą się swoim talentem m.in z seniorami. Tym bardziej czujemy się zaszczyceni, iż to nasi mieszkańcy, mogli gościć tak zdolnych uczniów.

Wczorajszy koncert zagrał dla nas Daniel Edelman – student Uniwersytetu MOZARTEUM w Salzburgu. Laureat liczych konkursów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. Było pięknie, magicznie, z całą gamą zankomitych dzwięków.

DZIĘKUJEMY!